Flysikkerheten tas på alvor!

EU Parlamentet vedtok i dag å forkaste The European Transport Committee’s forslag til nye arbeidstidsbestemmelser for piloter og kabinansatte.
Les hva ECA skriver om saken

https://www.eurocockpit.be/stories/20130930/breakthrough-for-aviation-safety-eu-parliament-rejects-flawed-flight-time-rules