FTL: Britiske transportkomiteén bekymret for flysikkerheten

Den britiske transportkomiteén advarer EU og er bekymret for at flysikkerheten ikke er blir godt nok ivaretatt i de nye arbeidstidsbestemmelsene som EASA utarbeider. – Fatigue er allerede et problem i luftfarten og vår rapport avdekker flere områder hvor reglene må forbedres, sier leder av transportkomiteén Louise Ellman.Den britiske transportkomiteén har fått utarbeidet en rapport basert på siste lovforslag fra EASA (CRD 2010-14, andre høringrunde) og de er bekymret for at flysikkerheten i nye FTL ikke blir godt nok ivaretatt.

Britene har i dag et arbeidstidssystem med nasjonale tilpasninger som er mer restriktivt enn hva som vil være tilfelle i nye FTL. I sin rapport har de sett nøye på hvilke konsekvenser det nye regelverket vil få i forhold til dagens regelverk, og de konkluderer med at det må gjøres forbedringer på flere områder.

– 43% av britiske piloter har i en undersøkelse rapportert at de sovner ufrivillig på jobb under Storbritannias nåværende regelverk. Dette viser at fatigue allerede er et problem i luftfarten. Skritt må tas for å løse dette, og gjeldende EU-forslag risikerer å gjøre situasjonen enda verre, skriver transportkomiteén i en pressemelding.

Les mer:
– Pressemelding fra den britiske transportkomiteén: http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/transport-committee/news/flight-time-report-pn-/

– Rapporten utarbeidet for den britiske transportkomiteén: http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmselect/cmtran/164/16402.htm

– PDF-versjon av rapporten: http://www.parliament.uk/documents/tso-pdf/committee-reports/164.pdf