FTL: Skjer det noe?

Det kan virke som det er veldig stille rundt nye arbeids- og hviletidsbestemmelser, men det jobbes på høygir opp mot myndighetene i EU hvor regelverket nå er til behandling. ECA og ETF samarbeider tett og deltar i de fora og møter hvor de har muligheten til å si sin mening, og signaler tyder på at det kan bli gjort justeringer til det bedre i siste runde.

FTL-demonstrasjon utenfor EASA i Køln, mai 2012.

FTL-demonstrasjon utenfor EASA i Køln, mai 2012.

Å arbeide med arbeids- og hviletidsbestemmelser er et arbeid som antakeligvis aldri vil ta slutt. Det er omlag 10 år siden NF aktivt begynte å jobbe med overgangen fra BSL-D til dagens Subpart Q som ble innført i 2008. Etter innføringen startet EASA arbeidet med å få Subpart Q vitenskapelig vurdert, og det er det arbeidet som nå skal munne ut i nye FTL-bestemmelser for fixed wing.

Regelverket ligger nå til behandling i EU-kommisjonen hvor det i flere måneder har pågått et arbeid for å få regelverket tilstrekkelig forankret hos medlemslandene, slik at et vedtak kan fattes og regelverket videresendes til EU-parlamantet. Arbeidet i EU-kommisjonen har imidlertid tatt lenger tid enn antatt, bl.a. fordi det har vært for stor uenighet rundt enkelte punkter i regelverket. Det har derfor blitt gjennomført ekstra arbeidsmøter i EASA hvor også ECA og ETF har deltatt, og møtene har spesielt omhandlet standby-tider som vi i lang tid har sagt vil kunne gi våkentider på over 22 timer. I tillegg er det gjennomført flere møter hvor ECA og ETF har fått fremlagt våre andre synspunkter som omhandler night duty, delayed reporting, disruptive schedules og mulighet for å fortsette med nasjonale bestemmelser, som vi mener ikke er sikkerhetsmessig godt nok ivaretatt i forslaget som foreligger.

19.mars 2013 ble FTL debattert i EUs transportkomité. Aviation Director i EU-kommisjonen, Matthew Baldwin, uttalte her at nye FTL som helhet er en god pakke som vil være med på å heve sikkerhetsnivået i europeisk luftfart. Samtidig kom det uttalelser fra enkelte parlamentsmedlemmer om at de vil legge ned veto dersom det ikke kan garanteres at nye FTL ikke setter kommersielle hensyn foran flysikkerheten (se pressemelding).

Europarlamentet sin egen TV-kanal har også laget et godt innslag om fatigue hvor ECA også deltar: >> Se innslaget her <<

Signaler tyder altså på at det kan komme endringer til det bedre i EASA sitt FTL-forslaget som nå ligger hos EU-kommisjonen. Samtidig har prosessen kommet så langt at muligheten for endringer begrenser seg. Et sannsynlig utfall er derfor at det vil komme strengere begrensninger på standby slik at 22 timers våkentid ikke blir mulig og at det vil bli strengere begrensninger på f.eks. night duty. EASA sin plan etter innføring vil så være å innhente erfaringsdata på nye FTL og deretter kjøre enda en ny revisjon av regelverket. En prosess som fort tar nye 4-5 år.

EASA FTL kan slik det ser ut i dag, forventes innført i begynnelsen av 2014, med et overgangsvindu på 2 år.