Ny leder FSK/nestleder

Jo Bjørn Skatvold ble valgt inn om Knut Backer sin erstatter og overtar som nestleder/leder FSK. Jo Bjørn jobber i SAS og har hatt forskjellige verv i NF siden 2004.Jo Bjørn Skatvold tar over for Knut Backer som Nestleder og leder Flysikkerhetskomitéen (FSK).
Han har vært involvert i NF og FSK siden 2004, med verv innen SEC og nå sist som International Director. Har også representert NF i Ekspertgruppen til Sikkerhetsrådet for Luftfart og LRST, TRD.

Jo Bjørn har bred erfaring fra ulike deler av luftfart, inkl. flyoperasjonsstøtte, NATO AWACS og delvis Flygelederutdannelse før han utdannet seg ved Statens Trafikkflygerskole.

Han flyr på B737 med base Værnes i SAS, bor på Skatval – gift med Anne Britt, med 3 barn på 9, 12 og 15, hvor han også driver slektsgården med kornproduksjon. Studerer p.t. MBA i Luftfart ved UiN.