FTL Action Day 22.januar

Tirsdag 22.januar markerte piloter og kabinansatte rundt om på større flyplasser i Europa sin motstand mot de nye arbeidstidsbestemmelsene for flygende personell. Norsk Flygerforbund deltok i en aksjon utenfor EU-kommisjonen i Brussel sammen med forbundsrepresentanter fra 17 europeiske land. Her ble også 100.326 underskrifter fra kampanjen på dead-tired.eu overlevert EU-kommisjonen.

NFs nestleder, Christian Langvatn, deler ut flygeblader til ansatte i EU-kommisjonen på vei til jobb.

NFs nestleder, Christian Langvatn, deler ut flygeblader til ansatte i EU-kommisjonen på vei til jobb.

De to største arbeidstakerorganisasjonene for flygende personell i Europa, ECA og ETF, arrangerte en felles FTL Action Day rundt om på de større europeiske flyplassene tirsdag 22.januar. Målet var å rette passasjerenes og myndighetenes oppmerksomet på hva som nå er i ferd med å skje, der EU kan komme til å vedta nye arbeidstidsbestemmelser som ikke er i henhold til vitenskapelige og medisinske prinsipper.

Flere hundre piloter og kabinansatte samlet seg bl.a. på flyplassene i Madrid, London, Lisboa og Frankfurt, hvor det ble delt ut flygeblader og holdt såkalte Walkouts hvor crew forlot flyplassene i samlet flokk. Norsk Flygerforbund deltok på en aksjon utenfor EU-kommisjonen i Brussel sammen med forbundsrepresentanter fra 17 europeiske land.

– Dette er innspurten. Dette er siste muligheten vi har til å vise politikere og myndigheter at det må foretas endringer slik at vi får et forsvarlig regelverk. Blir regelverket vedtatt slik EASA la det frem i oktober vil vi få et regelverk som vi mener vil redusere flysikkerheten både i norsk og europeisk luftrom. Jeg tror dessverre ikke myndighetene skjønner konsekvensene, sier nestleder i Norsk Flygerforbund, Christian Langvatn.

ECA og ETF overleverer 100.326 underskrifter fra kampanjen på dead-tired.eu til EU-kommisjonen.
– Det vi som flyr flyene som sitter nærmest problemstillingene og kjenner det direkte på kroppen. Derfor er det også vår rett og vår plikt til å si ifra når vi mener at flysikkerheten er truet. Dette er ingen lønnskamp. Dette er ingen kamp om mer fritid. Dette er en flysikkerhetskamp hvor vi kun ber norske og europeiske myndigheter sørge for at nye arbeidstidsbestemmelser skal være basert på vitenskapelige prinsipper. Så enkelt er det, sier Langvatn.

FTL-overlevering

ECA og ETF overleverer 100.326 underskrifter fra kampanjen på dead-tired.eu til EU-kommisjonen.

Opprinnelig skulle de nye bestemmelsene vedtas høsten 2012, men tidsplanen forskyves stadig. Det betyr også at det fortsatt kan komme endringer, og da kanskje endringer til det bedre. I midten av februar skal EASA holde en ekstra workshop hvor standby-reglene skal gjennomgås på nytt fordi dette er et av punktene det er størst uenighet om mellom de forskjellige nasjonene. Så slik tidsplanen ser ut nå kan de bestemmelsene vedtas i EU i løpet av sommeren/tidlig høst, hvor de så innføres og tas i bruk rundt nyttårstider 2014.

Om FTL Action Day:
– NRK Dagsnytt: http://radio.nrk.no/serie/dagsnytt/mnra23012113/22-01-2013
– NTB-melding: http://www.rogalandsavis.no/naringsliv/article6455663.ece
– Boarding: http://boarding.no/art.asp?id=52620
– ECAs Facebook-sider: https://www.facebook.com/pages/European-Cockpit-Association-ECA/66276530751?fref=ts