Nye SID/STAR på OSL fra 7.mars

7.mars 2013 innfører nye SID/STAR på OSL. Målet er å redusere drivstofforbruk, forbedre vertikalprofilen på innflyging, redusere støyproblemer, og samtidig trekke dagens «vifter» nærmere flyplassen. I en innkjøringsperiode reduseres kapasiteten i luftrommet.

SIDSTART-OSLFra AIP SUP 003/23:
«De fleste av SID-prosedyrene endres slik at sving foretas umiddelbart etter at enden av “støykorridoren”, som er beskrevet i støyforskriften, er pas- sert. Enkelte SID-prosedyrer forlenges noe, dette er for å oppnå forbedret vertikal profil for an- kommende trafikk. Klarering direkte på kurs kan for- ventes så snart trafikken tillater det.
?STAR-prosedyrene endres til kortere ruter og “merge”-punktene flyttes nærmere flyplassen. Lengden på sekvenseringsleggene, som benyttes som lateral holding, kortes inn. Dette medfører at høyde- restriksjonene i STAR-prosedyrene kommer nærmere flyplassen og derved forbedres den vertikale profilen på innflygingen.»

Hele AIP SUP 003/23 kan leses her: https://www.ippc.no/ippc/display_pdf_or_url_servlet?origfilename=EN_Sup_A_2013_003_en.pdf

Mer detaljert informasjon fra OSL/AVINOR: http://flyger.no/arkiv/filer/Infokriv-HOPE-220213.pdf