NF protesterte – gebyrene ble redusert!

I 2012 ble Luftfartstilsynets gebyrer for flygere foreslått økt med opptil 22 %. Norsk Flygerforbund protesterte, og mante sterkt til å vise moderasjon. Det endte med en økning på gjennomsnittlig 2,5 %. For 2013 er det det fremdeles moderasjonslinjen som gjelder

Ass. generalsekretær, Lars Johannessen

Ass. generalsekretær, Lars Johannessen

Assisterende generalsekretær Lars Johannessen er fornøyd
Gebyrsatsene for luftfartssertifikater og luftfartsbevis ble i 2012 foreslått økt med i overkant av 10% og med enkeltsatser helt opp i over 22%. Norsk Flygerforbund protesterte kraftig på dette, og vi endte med en gjennomsnittsøkning på 2,5 %.
– Vi er glade for å bli hørt, sier assisterende generalsekretær i NF, Lars Johannessen. Han legger til at Luftfartstilsynet for 2013 nå har foreslått langt mer moderate tillegg enn hva som hva vært økningene tidligere.

Johannessen viser til at Luftfartstilsynet i forbindelse med gebyr-reglene for 2013 foretar en omfordeling mellom postene ut i fra arbeidsbyrde etc. forbundet med de enkelte oppgavene. Ser man alt under ett, vil gebyrenes økninger fra 2011 til dagens forslag, ligge på ca 4,5%, noe som er tilnærmet inflasjonsjustering. Dette er Norsk flygerforbund, totalt sett, fornøyd med og i tråd med vår argumentasjon gjennom en årrekke. Johannessen er glad for at NFs synspunkter om moderasjon omsider synes å ha fått gjennomslagskraft.