Møte med arbeidsministeren

NF har, sammen med LO, PARAT og NHO vært i møte med arbeidsminister Anniken Huitfeldt. Temaet var om man skal tillate utenlandsk arbeidskraft på norske fly.

I desember gikk høringsfristen ut for å kommentere forslaget om å tillate arbeidstakere fra land utenfor EU/EØS-området.

977 høringssvar har kommet inn! Nesten alle er negative til forslaget.

Arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Arbeidsminister Anniken Huitfeldt kalte inn NF, NHO, LO og PARAT til en nærmere diskusjon om den mulige regelendringen.NHO snakket varmt om fri konkurranse, samtidig som det ble presisert at SAS hadde et annet syn på forslaget enn hva NHO Luftfart har. Det var viktig med konkurranselikhet.

Arbeidstakerrepresentantene viste til at en åpning for dette, vil medføre at Norwegian benytter asiatiske ansatte også på intra-europeiske flygninger. Det ble vist til at Norwegians høringssvar tyder på at Dreamliner er planlagt operert internt i Europa.

Det ble også påpekt at en endring i utlendingsforskriften vil være usolidarisk med et Europa som sliter. Dette handler ikke om å gi norsk luftfart samme vilkår som andre, men å sette hele den europeiske luftfartsindustrien under sterkt press. Norge bør ikke gå foran i arbeidet med å eksportere arbeidsplasser ut av Europa. Europeiske land har omtrent samme regler som Norge har i dag, og det er ingen grunn til å endre på dette. Dersom noen vil etablere virksomhet utenfor Europa, så er det greit for oss, men om man opererer i Norge, må man tolerere at det norske regler som gjelder.

LOs representant var meget kritisk til at regjeringen har vurdert å endre utlendingsforskriften for å tillate utenlandsk arbeidskraft.

Huitfeldt viste til at departementet ville saksbehandle dette i løpet av januar, og så fatte en avgjørelse om en måneds tid.