Pensjonsreglene må tilpasses virkeligheten

NF har i en høringsuttalelse påpekt at nye pensjonsregler må ta hensyn til at flygere ikke kan arbeide til 67 år.

Flygere i for eksempel luftambulansetjeneste må slutte senest ved 60 år. Det er ikke tillatt med flygere over 60 år i en-pilotsoperasjoner.

I Norsk Flygerforbunds høringsuttalelse til den såkalte Banklovkommisjon II, fremholdes det bl.a. at nye innskuddspensjonsordninger må åpne for høyere innskudd, slik at flygerne ikke taper pensjon på å måtte avslutte arbeidskarrieren tidligere enn andre yrkesutøvere.

Les hele høringsuttalelsen her