Nyheter 

IFALPA Press Release – IFALPA Supports ALPA-I’s Assistance to Ryanair Pilots

The International Federation of Air Line Pilots’ Associations (IFALPA) strongly supports the decision made by the Air Line Pilots Association, Int’l (ALPA-I) to provide financial, logistical and staff support for the recent unionization efforts by pilots at Europe’s Ryanair. Read the...

– Styrk den norske modellen

 LO, Unio, YS og Akademikerne er samlet i et felles krav til regjeringen om at den må styrke den norske modellen. I dagens regjeringsplattform sier regjeringen at den vil legge til rette for et organisert arbeidsliv og et velfungerende trepartssamarbeid. Hovedorganisasjonene...

Fatigue i luftfart – nasjonalt seminar, 29. november 2017

Målsetningen med seminaret er å fremme kunnskap om fatigue som sikkerhetstema i luftfart. Invitasjon Fatigue i luftfart...

Ny HMS-rapport: Partssamarbeidet viktig for helikoptersikkerhet

Arbeids- og sosialdepartementet satte i november 2016 ned et utvalg som skulle drøfte HMS-tilstanden og utviklingen i petroleumsvirksomheten. Utvalget, ledet av professor Ole Andreas Angen, har nå lagt frem sin rapport. Utvalgets mandat var å gi  status for helse, miljø og sikkerhet...

Full støtte til Ryanair-pilotene

        Ryanair-piloter står sammen – utfordrer Ryanairs ansettelsesmodell  Pilotflukten fra Ryanair og kanselleringskaoset selskapets kunder nå opplever har avdekket strukturelle svakheter og betydelige utfordringer i selskapets forretnings- og ansettelsesmodell. Situasjonen i Ryanair synliggjør en betydelig avstand mellom ledelse...

LO Luftfartskonferanse 2017 – 3. november

«Sikkerhet, arbeidsmiljø og utvikling i luftfarten»  Er luftfarten sikker, framtidsrettet og har fokus på arbeidsmiljø/arbeidsvilkårene til de ansatte? Dette forsøker vi å svare på under årets LO luftfartkonferanse. Sikkerhet er prioritet nummer èn i norsk luftfart. Du og jeg reiser stadig...

Ireland & EU Flight Safety Rules on Pilot Fatigue

In short: EU Flight Time Limitation rules set a mandatory limit of 900 flight hours per calendar year, to prevent cumulative air crew fatigue from endangering flight safety. https://www.eurocockpit.be/news/ireland-eu-flight-safety-rules-pilot-fatigue  ...

ECA Cockpit News September

Goodbye, Etihad & Thank you for the mess! Les mer her: ECA Cockpit News September...

Press Release – Court of Justice of the European Union

A landmark ruling from the European Court of Justice : Press Release RPG – Court of Justice of the European Union...

SAS-streiken er avblåst

Norsk Flygerforbund og Parat har oppnådd enighet med NHO Luftfart/SAS om en ny tariffavtale. Resultatet er godt nok til å avblåse streiken. Vi har fått gjennomslag for våre viktigste krav. Dette gjør at vi kan anbefale avtalen for våre medlemmer, sier...

SAS-pilotene får full støtte fra danske piloter

SAS-pilotene får full støtte fra danske piloter  Dagens Næringsliv skriver i en artikkel onsdag 13. september at danske SAS-piloter går ut mot sine norske kolleger. Dette skaper et inntrykk av at danske piloter ikke støtter de norske pilotenes streik. Dette medfører ikke riktighet....
ECA

A new website – Becoming a pilot: good or bad career choice?

A new website – www.becomingapilot.eu – will help young aspiring pilots and their parents make an informed decision about this career option. Les mer her: Becoming_a_pilot_PR_17_0913_F...

SAS-pilotene starter mekling

PRESSEMELDING SAS-pilotene starter mekling Ifbm. brudd i forhandlingene mellom Norsk Flygerforbund/LO og NHO Luftfart/SAS vil partene møtes til mekling hos Riksmekleren 9. september klokken 10.00 til 10. september kl. 24.00. –  Vi har stilt opp på dugnad for å redde SAS...

Stortingsvalget 2017

  Stortingsvalget i 2017 handler om å velge side. Det handler om hvilket samfunn vi skal ha. Og det handler om hva slags arbeidsliv vi ønsker oss. Norsk Flygerforbund er et partipolitisk uavhengig fagforbund, men det betyr ikke at det er...

Kondolanse

Det er med stor sorg vi har mottatt beskjed om at to av våre gode kolleger, Morten Rekstad (48) og Tom Håvard Kolstad (47), mistet livet i flyulykken ved Holmestrand på tirsdag. Morten Rekstad jobbet som flyger i Lufttransport og Tom...
ECA-logo-farger2

ECA Cockpit News August 2017

Her kan du lese siste utgave at Cockpit News fra ECA: ECA Cockpit News August 2017...

EASA Practical Guide to mitigate safety hazards of atypical employment & new business models

EASA has published this week a Practical guide on new business models & safety risks. This EASA report is the final outcome of the EASA ISPG Group that has been chaired by ECA’s Director Johan Glanz. Les her: EASA Practical Guide New Business Models Hazards...
Ron Abel

InterPilot Issue #3 2017

Ron Abel, President at IFALPA, skriver i denne utgaven av InterPilot Magazine: InterPilot Issue 3 2017...

Norske piloter er kritiske til opphevelse av flyforbud

  Det norske Luftfartstilsynet og britiske luftfartsmyndigheter (UK CAA) offentliggjorde en felles melding 7. juli om at  flyforbudet for  helikoptertypene EC225LP og AS332L2 ville bli opphevet med virkning fra 14. juli. Dette inkluderer også helikoptermodellen som var involvert i Turøy-ulykken 29. april...

IFALPA Monthly Update – June 2017

Once a month, Ms. Carole Couchman, IFALPA Senior Technical Officer, gives a recap of IFALPA’s activities at the International Civil Aviation Organization (ICAO). Les her: IFALPA Activities at ICAO...