Arbeids- og hviletid 

FTL

Interesse for industrielt arbeid? NF trenger hjelp!

Vi snakker ikke om gruveindustri eller smelteverksindustri, men rettferdighet i vår industri: Luftfarten. NF trenger piloter med interesse for arbeidsmessige utfordringer for flygerkorpset! Kontraktsjobbing, transnasjonale selskap, flygetidsregler, tariffer er noen av temaene som er aktuelle. Følgende komitéer er del av det industrielle arbeidet...

Utmattede piloter

  Totalt 72 prosent av pilotene og 85 prosent av kabinbesetningen i de store kommersielle flyselskapene svarer at de at de «av og til» eller «ofte» føler seg fysisk eller psykisk utmattet etter endt arbeidsperiode, viser arbeidsmiljøundersøkelsen som Luftfartstilsynet har offentliggjort...
_MG_5609

Medlemsundersøkelse er sendt ut

NFs medlemsundersøkelse er sendt ut, og for de som ikke har mottatt denne ligger vel linken straks i innboksen. Ta kontakt på nf@flyger.no hvis ikke. Undersøkelsen innebærer en kartlegging av medlemmenes inntrykk og meninger rundt nasjonale og internasjonale fagfelt. NF vil bruke...
Widerøe

Brev fra NFs leder – forsvinner WFF?

Kjære kolleger – Widerøe Flygerforenings leder, på vegne av styret, meldte WFF ut av Norsk Flygerforbund med øyeblikkelig virkning på søndag. Deretter ble WFFs medlemmer orientert om bl.a dette i et skriv fra styret. Som NFs leder beklager jeg WFF-styrets vedtak....
NOLA

IFALPA World Conference er gjennomført – rapporter tilgjengelig.

Foruten at Jack Netskar har blitt valgt inn i toppledelsen i IFALPA (ref Facebook og pressemelding) har årskonferansen inneholdt mange interessante emner, både industrielt (arbeidsrettigheter og pilotrettferd) og teknisk (flysikkerhetrelatert). Gode foredrag og nyttige nettverk har blitt vedlikeholdt og nye er skapt. Jevnlige...

Oppdatering fra ECA ang. arbeidstidkalkulatoren – nå også tilgjengelig for iPhone/iPad!

Quick message to let you know that the FTL Calculator is now available on App Store for iOS...
Morning flight

Flygetidskalkulator fra ECA

    ECAs FTL-kalkulator er tilgjengelig på websiden: https://www.eurocockpit.be/sites/default/files/eu-flt-calculator/index.html For Android er den også tilgjengelig i Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.phonegap.eca.calculator Når det gjelder iPhone/iPad tar det litt lengre tid å få det gjennom Apple-mølla, men verktøyetvil snart være tilgjengelig iAppStore for iOS...
NF Norsk Flygerforbund

Pressemelding

EU-parlamentet har nå vedtatt et nytt regelverk som senker flysikkerheten . – Vi fryktet dette, og vi er helt overbevist om at det kommer til å gå ut over flysikkerheten, sier Norsk Flygerforbunds leder Petter Førde til NTB. 131010 Pressemelding om...
ECA

Pressemelding fra ECA vedr avstemningen i EU Parlamentet idag

Som tidligere publisert gikk ikke avstemning i EU Parlamentet i favør av piloter og kabinpersonell. ECA har med bakgrunn i avstemningen gitt ut følgende pressemelding. Flight_safety_compromised_PR_13_0910_F...
FTL Passenger Safety First Always

Det kjempes fortsatt….

Piloter svare på EU-kommisjonens uttalelse om flytider. Les pressemelding fra ECA idag: PRESS RELEASE Pilots respond to EU Commission statement on Flight Times...
FTL

Flysikkerheten tas på alvor!

EU Parlamentet vedtok i dag å forkaste The European Transport Committee’s forslag til nye arbeidstidsbestemmelser for piloter og kabinansatte. Les hva ECA skriver om saken https://www.eurocockpit.be/stories/20130930/breakthrough-for-aviation-safety-eu-parliament-rejects-flawed-flight-time-rules...
skrive

– Skriv rapport på fatigue!

Hvor ofte har du skrevet rapport på en arbeidsdag eller arbeidsperiode du mener har vært for slitsom? Antakeligvis aldri. Det får vi også bekreftet når vi snakker med flyselskapene og med Luftfartstilsynet. De sitter på overraskende få rapporter om fatigue og...
ETSC Logo

FTL: Seks eksperter advarer EU

Seks eksperter ber nå EU tenke seg nøye om før de godkjenner de nye arbeidstidsbestemmelsene for flygende personell. Forslaget fra EASA gis kritikk for å ikke fullt ut være forankret i vitenskapen og peker på konkrete punkter de mener må forbedres....
FTL-demonstrasjon utenfor EASA i Køln, mai 2012.

FTL: Skjer det noe?

Det kan virke som det er veldig stille rundt nye arbeids- og hviletidsbestemmelser, men det jobbes på høygir opp mot myndighetene i EU hvor regelverket nå er til behandling. ECA og ETF samarbeider tett og deltar i de fora og møter...
NFs nestleder, Christian Langvatn, deler ut flygeblader til ansatte i EU-kommisjonen på vei til jobb.

FTL Action Day 22.januar

Tirsdag 22.januar markerte piloter og kabinansatte rundt om på større flyplasser i Europa sin motstand mot de nye arbeidstidsbestemmelsene for flygende personell. Norsk Flygerforbund deltok i en aksjon utenfor EU-kommisjonen i Brussel sammen med forbundsrepresentanter fra 17 europeiske land. Her ble...
SD-logo

NF i møte med Samferdselsdepartementet

Arbeidstidsbestemmelser (FTL), kontraktspiloter og rapporterting var blant temaene da NF møtte statssekretær Geir Pollestad (SP) i Samferdselsdepartementet. – NF er glade for å ha kunnet gi den politiske ledelsen i Samferdselsdepartementet NFs syn på de foreslåtte felleseuropeiske arbeidstidsbestemmelsene, sier NF-leder Aleksander...
Nestleder i Norsk Flygerforbund, Christian Langvatn

– Normalt at piloter sovner på jobb

6000 europeiske piloter har svart på undersøkelser om hvordan de opplever fatigue i sin arbeidssituasjon og resultatet er nedslående. Pilotene sovner ufrivillig på jobb, de gjør feil grunnet tretthet og underrapporteringen er stor. - Når omlag halvparten av de spurte har...
900_1

Nye FTL – en skuffelse

Mandag 1.oktober la EASA frem sitt endelig forslag til nye felleseuropeiske arbeidstidsbestemmelser for flygende personell. - Vi er svært skuffet og oppriktig bekymret for flysikkerheten. Lyspunktet må være at Samferdselsminister Marit Arnstad i etterkant har uttalt at det ikke er sikkerhetsmessig...
898_1

NF og Luftfartstilsynet enige om det meste

NFs leder og generalsekretær møtte 18. oktober ledelsen i Luftfartstilsynet. Hensikten med møtet var å diskutere aktuelle saker. -NF er svært tilfreds med at Luftfartstilsynet og forbundet er på linje i de fleste viktige saker, sier NF-leder Aleksander Wasland....
890_1

Pressemelding fra ECA angående nye arbeidstidsbestemmelser

Pressemelding fra ECA i forbindelse med at det europeiske flysikkerhetsbyrå EASA har lagt frem sitt endelige forslag til nye arbeidstidsbestemmelser (FTL) for flygende personell i Europa. Les pressemeldingen her! I sin nåværende form vil forslaget sette flysikkerheten i fare...