Forfatter Arkiv

Et dronesamfunn

U-Space er et resultat av et ønske på europeisk nivå om å utvikle et «drone-økosystem». U-space er løsningen som lar mange droner operere samtidig innenfor de lave luftrom i tettbebygde strøk på en trygg, sikker og effektiv måte. Se her en...

Nye innspill til internasjonal luftfart fra IFALPA

Four New IFALPA Position Papers Similar Call SignsAll Engine-Out Taxi (AEOT) Transport of Dangerous Goods by Post Lithium Battery Fire/Smoke in the Cockpit InterPilot, the Safety and Technical Journal of IFALPA,  is a quarterly digital publication produced internally by members, for...

Videreutdanning i trening, instruksjon og simulering.

VIDEREUTDANNING: Masteremne i Luftfartsfag, FLY6305 – prinsipper for trening, instruksjon og simulering. 10 studiepoeng.Emnet er tilpasset personer med erfaring fra luftfartsbransjen. Det er samlingsbasert: 3 samlinger; 12.-14. oktober, 2.-4. november og 23.-25. november 2016. Samlingene går fra kl. 10-16, siste dag kl. 10-14.Noe kveldsøkter...

FAA med tilrådning ifm Autorotation training

Det legges bl.a. vekt på ulike krav til airspeed og RPM, og at høyden ved initiell trening bør være tilstrekkelig http://www.faa.gov/documentLibrary/media/Advisory_Circular/AC_61-140A.pdf...

Hvorfor gjennomføres ikke prosedyrer? NTSB-video

Den amerikanske havarikommisjonen (NTSB) registrerer at i flere ulykker har piloter ikke fulgt standardprosedyrer, noe som har vært medvirkende, eller enkeltårsak til ulykken. Videoen kan imidlertid oppfattes som en forenkling av årsaken til ulykker. Når de prinsippet sier at «hadde det...

Interesse for flysikkerhet..?

NF trenger piloter med interesse for flyoperative og sikkerhetsmessige utfordringer for flygerkorpset! Følgende komitéer er del av det tekniske arbeidet i IFALPA (se gjerne på «Current Hot Topics» og «Breafing Leaflets» for å se hva det jobbes med): Accident Analysis &...

Om å buste minima…

På Skybrary har det kommet en artikkel som omhandler en hendelse med en B737 i India, 14aug12. Vel verdt en titt. Denne og lignende hendelser blir diskutert på  AAP (Accident Analysis & Prevention)- komitéen til IFALPA i oktober. Der vil NF...

Medlemsundersøkelse er sendt ut

NFs medlemsundersøkelse er sendt ut, og for de som ikke har mottatt denne ligger vel linken straks i innboksen. Ta kontakt på nf@flyger.no hvis ikke. Undersøkelsen innebærer en kartlegging av medlemmenes inntrykk og meninger rundt nasjonale og internasjonale fagfelt. NF vil bruke...

En trygg havn – ready for launch!

Etter manges mening har NF-skuta ligget og drevet uten seil eller styring den siste tiden. Det er ikke korrekt, da bl.a. både flysikkerhetsarbeid og internasjonalt arbeid/tilknytning har foregått ufortrødent. Imidlertid har effektiviteten blitt påvirket av prosessen med hovedorganisasjonstilknytning, som har hemmet...

Prosessen med NF og valget av LO

Det har vært en del spørsmål fra medlemmer i flere ulike foreninger rundt Norsk Flygerforbunds vei til LO. Medlemmer har hatt tilgang på ulik informasjon, samtidig har egne foreningsproblemer flyttet fokus. Siden 2012 har NF også fått mange nyansatte medlemmer som også vil ha interesse...

Rapportering, nytter det?

23. mai fikk NF inn en epost fra et NF-medlem som omhandlet en securitymessig bekymring. Securityseksjonen i Flysikkerhetskomitéen kontaktet videre aktuelle kontakter om innspillet. Luftfartstilsynet gjennomførte deretter en umeldt inspeksjon på angjeldende lufthavn 24. mai. Avinor har varslet tiltak og sikringsseskapet har...

Brev fra NFs leder – forsvinner WFF?

Kjære kolleger – Widerøe Flygerforenings leder, på vegne av styret, meldte WFF ut av Norsk Flygerforbund med øyeblikkelig virkning på søndag. Deretter ble WFFs medlemmer orientert om bl.a dette i et skriv fra styret. Som NFs leder beklager jeg WFF-styrets vedtak....

Brev fra NFs leder – sikkerhet, sunn luftfart og LO

To uker har gått siden helikopterulykken. Plutselig var luftfart, sikkerhet og vilkår for ansatte førstesidestoff. Det er sørgelig at det er alvorlige hendelser og ulykker som gjør at det øvrige publikum får øynene opp for hva som skal til for å...

Helikopterstyrt i Øygarden

Fredag kl 12.00 – en sitter hjemme og skriver en lederinfo med gode tanker om strategivalg og positive visjoner. Når jeg da plutselig og brutalt blir konfrontert med yrkets voldsomme  konsekvenser blir finslipte detaljer brått svært lite viktig. Norsk Flygerforbund vil...

IFALPA World Conference er gjennomført – rapporter tilgjengelig.

Foruten at Jack Netskar har blitt valgt inn i toppledelsen i IFALPA (ref Facebook og pressemelding) har årskonferansen inneholdt mange interessante emner, både industrielt (arbeidsrettigheter og pilotrettferd) og teknisk (flysikkerhetrelatert). Gode foredrag og nyttige nettverk har blitt vedlikeholdt og nye er skapt. Jevnlige...

Satellitter, «solstormer» og navigasjon

NF sendte i begynnelsen av februar inn en klar bekymring over vedtak om å rive Loran C innstallasjoner i Norge. Luftfarten er og vil bli mer avhengig av satelittnavigering, og slik det er i dag er det ingen back-up eller feilindikasjon...

På vei til IFALPA-konferanse

IFALPA sin årlige konferanse er rett rundt hjørnet. I og med at dette er en markant samling av nasjonale forbund med betydelig påvirkningskraft, kryr det med ulike møter, organisasjoner og luftfartsbedrifter rundt et slikt maktsentrum. Her finner også NF at det...

Informasjonsskriv fra leder av Norsk Flygerforbund – april 2016

Et nytt ark vendes… På NFs årsmøte 07apr16 ble jeg valgt til NFs leder. Dette er en forpliktelse som vil kreve at jeg ikke er ydmyk overfor oppgavene. Det er essensielt å bidra til å bringe fram mange elementer som er...

Birdstrikes – en økende trend

«Cactus 1549»  i Hudson river,  FC Chesley B. «Sully» Sullenberger og FP Jeffery B. Skiles gjorde en nødlanding etter å ha truffet en gåseflokk etter avgang fra New York, La Guardia.   Sommeren er høysesong for birdstrikes. I fjor kolliderte fugl og fly hele 704 ganger....

Hva skjer i hjernen til en pilot når noe uventet skjer?

Interessant blog: The-biology-of-an-aircraft-upset-event-and-loss-of-control Forskjellige deler av hjernen reagerer ulikt og «primalhjernen» kan kapre responsene....